Frankrike: Thierry Mallet tillsätts som VD och koncernchef för Transdev Group

Thierry Mallet har varit VD för Transdev Group, ett multinationellt transportföretag med nästan 82 000 anställda i arton länder, sedan 2016. Foto: Transdev press

Transdev Group meddelade nyligen att Thierry Mallets mandat som VD och koncernchef för Transdev Group har förnyats.

I en miljö präglad av många kriser - hälso-, geopolitiska och miljömässiga, garanteras därmed fortsatt kontinuitet i genomförandet av den nya strategiska planen.

Multinationellt företag

Denna förnyelse ligger också i linje med Transdev-aktieägarnas önskan om stabilitet så att styrelsen kan fortsätta bygga och upprätthålla sina långsiktiga relationer med koncernens olika intressenter.

Mallet är utexaminerad från École Polytechnique, ingenjör från Ponts et Chaussées och har en Master of Science (MSc) i transport från MIT.

Tidigare har han haft olika befattningar på ministeriet för infrastruktur och hos företagsgrupperna Générale des Eaux och Suez.

WKZ, källa Transdev