ZF Bus Connect kopplar ihop bussar

ZF Bus Connect har utvecklats utifrån uppkopplade lösningar som ZF redan har med över 10 000 uppkopplade bussar världen över. Bild: ZF Bus Connect

Den gamla tyska växelfabriken ZF kan mycket mer än att tillverka växlar och växellådor. 

Företaget har utvecklats till en komplett teknikleverantör av mobila lösningar och har nu tagit fram nya lösningar för att koppla ihop bussar under paraplyet ZF Bus Connect.

 En stor fordonsflotta är ett samspel mellan många människor i rörelse, fordon, förare, elkraft och förbränningsmotorer. 

Möter kundernas behov

Rutter, bränsleförbrukning, bestämmelser och lagkrav måste samverka i harmoni för att uppnå effektiv drift. ZF Bus Connect är en ny produkt som är tänkt att möta bussoperatörernas behov. 

Som ett avancerat verktyg för hantering av fordonsparker gör ZF Bus Connect det möjligt för offentliga och privata bussoperatörer att förbättra effektiviteten och prestandan för sina fordonsflottor. 

Det gäller en rad olika områden.

Säkerhet: Geofensing och övervakning av föraren gör det lättare att upptäcka farliga körsituationer och därigenom förhindra olyckor och skydda mot stöld.

 Optimerad körning

Effektivitet: Utvärdering av data i realtid för varje enskild buss gör det möjligt att optimera körning och tidtabeller, samt förbättra bränsleförbrukningen.

Drifttid: Trådlös skadeförebyggande och slitage på delar, förutom diagnos och trådlösa uppdateringar för att minska stilleståndstiden.

ZF Bus Connect har utvecklats för att kunna hantera både reguljärbussar och turbussar, både med förbränningsmotorer och eldrift, samt hybridlösningar och blandade bussflottor.

Effektiv hantering

– Med ZF Bus Connect kan vi hjälpa bussoperatörer med den svåra övergången till helelektriska flottor, förklarar Florian Freund, ansvarig för utvecklingen av ZF Bus Connect hos ZF. 

- Genom kraftfulla dataanalyser kan vi hjälpa operatörer att hantera bussflottor effektivt, bland annat genom att minska energi- eller bränsleförbrukningen och kunna bekräfta flottans CO 2-avtryck", säger han.

Allt i ett paket

ZF Bus Connect är en digital lösning som täcker tre områden, nämligen en elektronisk enhet i bussen, molnbaserad lagring och en webbaserad portal för dataanalys. 

Molnbaserad lösning

Bussflottans ägare kan köpa en komplett lösning från ZF eller ansluta till en molnbaserad lösning som utnyttjar system man redan har. 

Källa: ZF Bus Connect