Unibus levererar 180 eldrivna bussar för Oslos stadskärna

Unibus, som är vinnare av båda kontrakten, kommer att leverera bussar och strukturen till beställaren. Foto: Oslo stad

Nyligen skrevs i Norge två viktiga busskontrakt på av Ruter och Unibus. Kontrakten omfattar stora delar av stadsbusstrafiken i Oslo, och handlar om 180 eldrivna ledbussar. Kontraktet är några av Norges största busskontrakt.

– De här kontrakten gör att Ruters kunder får ett robust busserbjudande som är väldigt miljövänligt. Kontrakten har ingåtts för en period om mer än tio år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Med ett sådant erbjudande får vi en framtidsinriktad kollektivtrafik baserad på nollutsläpp i Norges huvudstad, säger Bernt Reitan Jenssen, vd på Ruter.

Noll utsläpp

– Oslo har ambitiösa klimatmål, och ska vara världens första utsläppsfria stad år 2030. I Oslo ska all kollektivtrafik vara utsläppsfri i slutet av 2023. 180 nya elbussar i innerstaden bidrar till renare lokalluft, mindre buller, bättre komfort och minskade utsläpp.

Ruter påverkar marknaden genom innovativ offentlig upphandling som främjar grön tillväxt. Det är vi i kommunfullmäktige väldigt nöjda med, säger Sirin Stav (MDG), kommunalråd för miljö och transport i Oslo kommun.

Erbjudandet

– Det är ett stort nöje för oss att hjälpa Ruter och Oslo kommun att nå sina mål om utsläppsfri kollektivtrafik, säger Øystein Svendsen, vd för Unibus.

Kontrakten för Innerstaden omfattar alla de tyngsta busslinjerna i Oslo. Linjerna 34, 37 och 54 kommer att trafikeras från bussanläggningen på Alnabru medan linje 20, 21, 28, 30, 31 och 31E kommer att trafikeras från en ny, tillfällig bussanläggning som ska etableras på Stubberud.

Vid båda bussanläggningarna kommer infrastruktur att etableras för laddning av elbussarna. Laddningsinfrastrukturen kommer att baseras på grön el, solceller och batteribanker för lagring av el.

Källa: UNIBUS