KCS:s aktieägare godkänner fusionen med CP Rail

Nu omfattar parternas linjenät stora delar av USA, Kanada och Mexico. Foto: CP

Kansas City Southern (KCS) meddelade nyligen att bolagets aktieägare har röstat för den tidigare aviserade fusionen med Canadian Pacific Railway Limited (CP) i samband med det särskilda virtuella aktieägarmötet ("Special Meeting"). Av de 64,5 miljoner aktier som gick till omröstning vid den extra stämman röstade cirka 99,6 procent för det föreslagna fusionsavtalet.

Transaktionen slutfördes tisdagen den 14 december 2021. KCS aktieägare kommer att erhålla 90 dollar i kontanter och 2 884 CP-aktier för varje KCS stamaktie och 37,50 dollar i kontanter för varje KCS preferensaktie.

Omedelbart efter att transaktionen avslutats kommer KCS-aktier att ge rösträtt tills Surface Transportation Board granskar och godkänner CP:s föreslagna kontroll av KCS, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2022.

Den 8 december 2021 röstade CP:s aktieägare för att emittera CP stamaktier till KCS:s aktieägare i samband med den planerade fusionen.

För information om fördelarna med att kombinera CP och KCS, besök FutureForFreight.com.

WKZ, källa KCS