Logistikchef: Järnvägsgods är miljöns bundsförvant

- Europa ska bidra till hållbara och mycket konkurrenskraftiga logistikkedjor gentemot andra transportsätt, påpekar Samuel Nevado. Foto: Transfesa Logistics/DB

Samuel Nevado, chef för logistik- och fordonsdistributionsavdelningen på Transfesa Logistics/DB, skrev nyligen om den nyckelroll som transporterna av järnvägsgods måste spela för att skapa en utsläppsfri försörjningskedja, vilket ger verkligt hållbar intermodalitet.

- Året 2021 har varit känt som det "Europeiska järnvägsåret", vilket bidrar till att lyfta fram den prioritet som tilldelats järnvägar inom Europeiska unionens strategi för hållbar rörlighet, skriver Nevado.

Han hänvisar till dess många fördelar när det gäller att skydda miljön och öka säkerheten samtidigt som järnvägen länkar samman territorier. Det är onekligen det mest naturliga transportsättet när det gäller att leda förändringen i riktning mot utsläppsfria godstransporter.

- Europa vill bli den första klimatneutrala kontinenten, ett mål där stöd till järnvägar är avgörande för att det ska kunna uppnås. Att öka sin andel av transportsätten kommer Europa att bidra till att uppnå hållbara och mycket konkurrenskraftiga logistikkedjor gentemot andra transportsätt, påpekar Samuel Nevado.

För att få ett mindre förorenande transportmedel krävs det enligt Nevado, en partiell övergång från lastbil till järnväg. I denna trafikomställning utgör tåget en del av lösningen på det globala problemet med föroreningar, vilket minskar utsläppen till 80 procent jämfört med vägtransporter. Dessutom reduceras externa kostnader med upp till 50 procent, sex gånger mindre energi förbrukas, medan luftföroreningsnivåerna är åtta gånger lägre än på vägar.

Prognoser tyder på att det år 2030 kommer att transporteras 30 procent mer gods.

- Om vi inte agerar nu kommer detta gods också att transporteras på vägen, vilket innebär en ytterligare ökning med 30 procent av CO2-utsläppen till atmosfären. Men om järnvägarnas andel ökar med 30 procent kommer en miljon lastbilar att tas av vägarna och ekonomisk avkastning på 100 miljarder euro kommer att erhållas vinst på grund av minskade externa kostnader och 290 ton koldioxidutsläpp kommer att förhindras, skriver Samuel Nevado i en krönika.