Europeisk klimatchef ansluter sig till kritiken mot IMO

EU-kommissionär, Frans Timmermans riktar kritik mot IMO och kräver snabba åtgärder när det gäller klimatskydd. Foto: Europeiska Kommissionen

En av EU-kommissionens absoluta toppersoner, Frans Timmermans, ansluter sig nu till sjöfartsbranschens uppmaning till IMO om snabba klimatåtgärder.

Europeiska kommissionens ledande vice ordförande Frans Timmermans var bl.a. fackets språkrör vid nya COP26 – nu stöder han uppmaningen från bl.a. Maersk till MEPC.

– När IMO:s klimatkommitté MEPC lämnade det virtuella förhandlingsbordet i november var det för att man utsattes för kritik på grund av bristande ambition och missade möjligheter från bl.a. Maersk och industrins intresseorganisationer.

Nu får branschen tydligt stöd av en av de absoluta toppersonerna ifråga om EU:s andel i klimatkampen