Clever installerar batteri och solceller vid kommande snabb-laddningsstation

Clever och E.ON har som mål att bygga 48 ultrasnabba laddningsstationer för elbilar vid motorvägar i Danmark, Norge och Sverige. Foto: Clever

Den danska laddoperatören är redo att rulla ut modellen med batteri och solceller till framtida blixtladdningsstationer, om allt går som planerat.

Den kommande blixtladdstationen i Køge, som kommer att byggas av laddoperatören Clever, kommer att förses med ett batteri på 1,2 megawattimmar.

- Denna stora idé handlar om batteriet, som hjälper till att stödja elektrifieringen av samhället, säger laddoperatörens vd, Casper Kirketerp-Møller.

- Vi ser en enorm trend som indikerar att vi behöver elektrifiera samhället och i synnerhet transporterna, men vi ska göra det så socialt optimalt som möjligt eftersom det också handlar om att kunna ta tillvara den gröna kraften som finns i elnätet. Ändå ska vi inte belasta elnätet hårdare än absolut nödvändigt. Så vi måste bygga in en smula intelligens, säger Kirketerp-Møller.

Batteriet kommer att fungera på ett sådant sätt att det kan lagra el när den gröna produktionen är hög, vilket också kommer att innebära lägre elpriser. Då kommer man att kunna använda strömmen vid laddstationen på flera sätt. Dels kan strömmen på batteriet användas för att ladda de besökande elbilarna, men batteriet kommer även kunna hjälpa till att avlasta elnätet vid toppbelastning. Samtidigt har Clever även valt att satsa på solceller som ska installeras på laddningsstationens skärmtak. Solcellerna kommer att leverera cirka 60 000 kilowattimmar per år och täcker därmed laddstationens drift.

Enligt Casper Kirketerp-Møller kan batteriet som levereras av Hitachi Energy ge ström till mellan 20 och 25 elbilar.

- Det är första gången som någon gör det här i Danmark, och allt bygger på vissa antaganden, och då måste vi titta på hur verkligheten utvecklas i allt från elpriser till CO2 till batteritid. Men det är inte därför vi gör det. Vi gör det för att säkerställa att vi får ner så mycket grön kraft på batterierna som möjligt, och att det fungerar bra i elnätet, säger Casper Kirketerp-Møller och fortsätter:

- Vi måste skapa tvärsektoriell koppling, där vi tänker på produktion och distribution av el och därmed också lagring och förbrukning av el, så att vi överhuvudtaget kan göra det så effektivt och grönt som möjligt. Det är den värdekedjan som vi är intresserade av.

Den kommande snabbladdningsstationen i Køge är planerad att öppna snart, medan batteriet tas i drift i början av 2022, och skulle batteriprojektet visa sig vara framgångsrikt planerar Clever att rulla ut modellen i form av ännu större blixtladdningsstationer