Studie: Spårbundna trafiken i Finland står för mindre än en procent av trafiksektorns utsläpp

VR-tåg vid stationen i Rovaniemi, Finland. Foto: VR

Även om tågresande är kolneutralt och VR:s tåg redan är det grönaste valet, förbinder VR sig till ett hållbart klimatmål i alla verksamhetsområden.

-  Ansvarsfullhet betyder dock inte bara hållbar verksamhet för miljön utan också till exempel långsiktigt arbete för att utveckla trafik- och arbetarskydd och att säkerställa en god upplevelse hos anställda, skriver VR i sitt miljöprogram.

Enligt det som skrivits in i Finlands regeringsprogram ska samhällsansvar vara en grundläggande värdering inom alla statliga bolag, inklusive VR. I beslutsfattandet säger VR sig beakta ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av VR:s verksamhet. Som bolag har VR också förbundit sig till regeringens ambitiösa mål om ett kolneutralt Finland år 2035 och ett kolnegativt Finland snart efter det.

Trafiken orsakar en femtedel av Finlands utsläpp. Vägtrafiken står för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken. Utsläppen från sjöfarten är cirka fyra procent och utsläppen från den inhemska flygtrafiken cirka två procent. Flygtrafiken är en del av EU:s utsläppshandel.

Enligt grundprognosen för växthusgasutsläppen från trafiken kommer utsläppen från trafiken att minska med ca 3,2 miljoner ton fram till 2030 genom åtgärder det redan fattats beslut om. Inom vägtrafiken eftersträvas ytterligare en minskning på cirka 1,55 miljoner ton koldioxid för att utsläppen ska halveras jämfört med nivån 2005. Järnvägens del av utsläppen "uppgår" till 1 procent.