Dansk professor tror inte på 70 procents minskning av utsläpp inom transportsektorn

Normal situation på en tysk autobahn. Foto: GFEI

Trots fler elbilar, bättre kollektivtrafik och fler cyklar kommer man ändå inte att lyckas minska CO2-utsläppen inom transportsektorn med mer än 20 procent fram till år 2030, tror professor Jeppe Rich, som istället uppmanar de ansvariga att sätta upp mål för enskilda sektorer.

År 2030 är det mer sannolikt att transportsektorns CO2-utsläpp minskar med 15 till 20 procent och missar målet på 70 procent.

- Så låter det i ett debattinlägg i Altinget skrivet av professor vid DTU Transport, Jeppe Rich.

Här påpekar han bl.a. på att förbättringar av kollektivtrafiken och mer cykling är åtgärder som kommer att ha begränsad effekt samtidigt som han är kritisk till hybridbilar som inte är så gröna som många kanske tror, och under mer än hälften av tiden körs på fossila bränslen.

- Även om vi sätter på oss de optimistiska glasögonen, och räknar till exempel med upp till en miljon elbilar som går på grön el, och samtidigt inför en CO2-orienterad beskattning på bilkörning, är det svårt att se hur minskningarna i vägtransporterna kommer att överstiga 15 till 20 procent, skriver professorn.

Sammantaget kommer Jeppe Rich alltså fram till att målet på 70 procents CO2-minskning inom transportsektorn senast år 2030 verkar ouppnåelig, och därför efterlyser han att minskningarna fördelas individuellt per sektor, så att mer realistiska mål kan sättas.

 

...