HyFleet utvecklar vätgasdrivna bussar

HyFleet-projektet har initierat drift av 47 bussar med vätgasdrift i reguljär kollektivtrafik i 10 städer på tre kontinenter (Amsterdam, Barcelona, Peking, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Perth, Reykjavi). Foto: HyFleet

HyFleet är namnet på ett projekt för utveckling av vätgasbussar. Deltagare i projektet är Flixmobility, Freudenberg Fuel Cell E-Power Systems och ZF Friedrichshafen, alla solida tyska företag.

Flixmobility, som har en stark närvaro i busstrafiken i Europa och USA, inklusive Greyhound "over there", uppger att partnerna vill testa och använda vätgasbussar på europeiska långdistanssträckor från 2024.

Även den ideella klimatorganisationen Atmosfair är med och "en europeisk busstillverkare" kommer att vara med i det fortsatta projektet.

- Bränsleceller som drivteknik är en del av det gröna mobilitetsskiftet och ger tillverkare möjlighet att forma framtiden för hållbar mobilitet", säger André Schwämmlein, medgrundare och VD för Flixmobility.

Vätgas har stor potential eftersom det kan ge den räckvidd som krävs på minst 500 kilometer, och det tar inte längre tid att tanka än en liknande dieselbuss. Bränslecellsbussar kan i framtiden ersätta dieselbussar på långa resor. Företaget ville bara använda grönt väte som produceras hållbart och med förnybar energi.

I den första fasen av HyFleet-projektet utvecklar Freudenberg ett bränslecellssystem som ska testas direkt i en demonstrationsbuss, enligt projektdeltagarna.

– Vi behöver långsiktiga lösningar, säger Claus Möhlenkamp, VD för Freudenberg Sealing Technologies.

– Tillsammans med våra partners ZF Friedrichshafen AG och Flixmobility utvecklar vi nu den vetenskapliga grunden för snabb industrialisering och uppskalning av teknik, säger han.

Det förväntas att projektet kommer att få stöd från de tyska transportmyndigheterna.