Scania ansluter sig till avtal om minskade utsläpp

Tillverkarna av medelstora och tunga fordon som stöder detta avtal har som mål att nå 30 procents försäljning av nollutsläppsfordon till 2030. Dessutom vill undertecknarna att mer än 90 procent av försäljningen över hela världen ska vara nollutsläppsfordon senast 2040 och inser att de återstående försäljningsandel 2040 kommer att drivas av 100 procent fossilfri energi, rapporterar Glasgow. Bild: Scania

Scania har anslutit sig till ett globalt så kallat Memorandum of Understanding (MoU) om utsläppsfria lastbilar och bussar som tillkännagavs vid klimattoppmötet i Glasgow.

Avtalet gäller en samordnad insats från regeringar och branschledare som har kommit överens om att stödja och arbeta mot MoU-målen och att underlätta netto-nollutsläpp av koldioxid till 2050.

– Vi stödjer detta globala avtal om nollutsläppsfordon som en del av en bredare satsning för att påskynda omställningen mot hållbara transporter, säger Scanias vd Christian Levin.

- Vi kommer att göra vårt för att underlätta skalning av lösningar snabbare och mer kostnadseffektivt, inte minst genom initiativ som stimulerar utvecklingen av laddningsinfrastruktur för tunga fordon, tillägger han.

Huvudpunkterna i avtalet är:

– Ledande länder vill nå 100 procents försäljning av nya utsläppsfria lastbilar och bussar till 2040.

– Bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar är alla på väg mot 100 procent nollutsläpp och i linje med målen i Parisavtalet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

– Utsläppsfria lastbilar och bussar ger inte bara klimat- och hälsofördelar, utan driver också på nya investeringar, teknisk innovation, rena teknikjobb och energisäkerhet.

Bättre och billigare teknik

– Alltför länge har det varit svårt att avkarbonatisera medeltunga och tunga fordon, men tekniken förbättras snabbt, och kostnaderna sänks i betydande takt, så nu är det dags att öka hastigheten. Inte bara för klimatet. Alla har rätt att andas ren luft, sa Steven van Weyenberg, miljöminister i Nederländerna, som är en av undertecknarna av det nya samförståndsavtalet (MoU) om utsläppsfria medeltunga och tunga fordon.

Globalt står lastbilar och bussar för cirka fyra procent av vägflottan, men står för 36 procent av utsläppen av växthusgaser, samt över 70 procent av utsläppen av kväveoxider som bidrar till lokala luftföroreningar.

 

Källa: Scania