Innovativ designstudie presenterad om framtida persontransporter

Enligt Iveco Bus var syftet med detta projekt att föreställa sig passagerarnas förväntningar och krav på att förbättra resandet och livskvaliteten i en smart stad, men också att bidra till att skapa en "miljömässigt hållbar, banbrytande och unik reseupplevelse". Bild: Iveco Bus

Iveco Bus har samarbetat med elever inom området Trafikdesign på designskolan RUBIKA i Frankrike för att utveckla en designstudie för framtida passagerartrafik i städer.

Projektet, med titeln "Urban-Move-Ability", gav eleverna möjlighet att samarbeta med designteam från både CNH Industrial och Iveco Bus. Designstudien genomfördes i tre faser.

I början gjordes en detaljerad analys av ämnet för att definiera de exakta fakta, följt av en kreativ fas för att omtolka utmaningarna och föreslå fler lösningskoncept. Slutligen skedde en utarbetning av det valda konceptet. Projektet övervakades av Marco Armigliato, Strategic Design på CNH Industrial, och Alexandre Verwilghen, Iveco Bus Lead Designer. Med hjälp av digitala skisser, 3D-modeller och 3D-animationer skissades utkastet till ett konceptfordon som sedan presenterades för en jury.

- Designen kan hjälpa till att bestämma behovet av utrymme, förändra arkitekturen, visa användningsscenarier och på så sätt erbjuda hållbara passagerartransporter som gör städer bättre att leva i, förklarade David Wilkie, designchef på CNH Industrial.

Han säger att design är som DNA för alla projekt från CNH Industrial och Iveco Bus och att detta är utgångspunkten för att kunna erbjuda fordon som kombinerar estetik och funktionalitet.