Berlin: Ytterligare snabba dubbelspår vid Karower Kreuz färdigställs

Utbyggnaden av Karower Kreuz var en del av det övergripande projektet “Expansion of the Berlin Railway Node” och är av enorm betydelse för järnvägstrafiken på nord-sydaxeln med stationerna Gesundbrunnen, Hauptbahnhof och Südkreuz. Bilden visar byggläget i början av år 2021. Foto: Implenia Construction

En besvärlig flaskhals i Berlins järnvägsnät är historia: Nu tar Deutsche Bahn (DB) i drift det nybyggda andra långdistansspåret vid Karower Kreuz norr om den tyska huvudstaden. Det betyder att den enda tillfartsvägen till och från norra delen av Berlin nu är betydligt mer stabil, vilket också innebär mer punktlighet.

Detta kommer att gynna även resenärer från Sverige som tar tåget till Berlin. 

 Förbundsregeringen, delstaten Berlin och DB investerade cirka 200 miljoner euro i utvidgning och uppbyggnad och modernisering av infrastrukturen.

Resenärer på cirka 120 tåg om dagen har nytta av detta. Semestertågen, som också används av nordiska Berlinbesökare, kommer nu snabbare till Östersjön (RE5 och RE3 till Stralsund, IC linje 17 Dresden - Berlin - Rostock). Samma gäller pendeltågen till Polen (RB/RE55) och många godståg, till exempel från raffinaderiet i Schwedt, kör nu via Karower Kreuz.

- Två spår istället för en flaskhals. Vi skapar mer kapacitet, blir betydligt mer tillförlitliga och gör järnvägstransporter ännu mer attraktiva. I framtiden kommer vi att kunna erbjuda mer miljövänliga tåg för våra kunder och på så sätt aktivt skydda klimatet, förklarade Ronald Pofalla, styrelseledamot för infrastruktur på DB, vid invigningen.

Karower Kreuz är en avgörande knutpunkt i järnvägsnätet som används mycket av både gods- och persontrafik. Det andra spåret, men också digitaliseringen av förreglingstekniken, ger trefaldig lättnad för pendlare, semesterfirare i Östersjön och industrin.

- Dubbelspåriga expansionen är ett viktigt steg framåt för järnvägsinfrastrukturen i nordöstra Berlin. Korta restider från Berlin till Östersjöstäderna Stettin, Greifswald och Stralsund säkerställs och den övergripande kapaciteten för lokala och långväga transporter och även för klimatvänliga godstransporter ökar. Samtidigt är det andra spåret vid Karower Kreuz ett mycket viktigt inslag i infrastrukturprojektet i2030, med vilket Berlin och Brandenburg kommer att bli bättre anslutna på järnvägssidan, konstaterade Regine Günther, senator för miljö, transport och klimatskydd i delstaten Berlin.

Förutom det andra spåret mellan Blankenburg och Karow ersatte DB den gamla reläförreglingstekniken med modern elektronisk förreglingsteknik, utökade linjen för hastigheter upp till 160 km/h, förnyade luftledningarna och byggde åtta nya broar. Dessutom har bullerskyddet förbättrats.

 

Källa: Pressmeddelande Deutsche Bahn