Cake tar hem produktionen från Taiwan

Cake tillverkar robusta lätta elektriska motorcyklar, mopeder och skotrar. Foto: Cake

AMF investerar 200 miljoner kronor i den svenska elfordontillverkaren Cake och blir därmed tredje största ägaren med drygt 10 procent av aktierna i bolaget. Cake utvecklar och tillverkar robusta men lätta elektriska motorcyklar, mopeder och skotrar med en nytänkande design och ett brett spektrum av användningsområden. Investeringen sker inom ramarna för en större finansieringsrunda som syftar till att accelerera bolagets fortsatta tillväxtresa.

– Vi uppskattar möjlighet att i det här förhållandevis tidiga skedet vara med och investera i ett av Sveriges just nu mest intressanta bolag inom elektrifiering. Det driv och den framåtanda som finns i Cake imponerar, liksom den offensiva ambitionen att snabbt växa och erbjuda hållbara transporter. Cakes produkter kan bli en viktig pusselbit i omställningen av samhället, och deras nytänkande design och starka kundfokus har inneburit att de imponerande snabbt lyckats väcka intresse på befintliga marknader, samtidigt som lagt grunden för nya intressanta användningsområden, säger Patricia Hedelius, kapitalförvaltare AMF.

Cake grundades 2016 med ambitionen att skapa ett helt nytt produktsegment av lätta, tysta och hållbara elektriska motorcyklar. Produkterna har en lång rad potentiella användningsområden – från vardagspendling, till varutransporter i storstädernas citykvarter och viltvård i afrikanska nationalparker. 

– Investeringen bidrar till att stärka den onoterade delen av vår portfölj. Det är ett område där vi gärna vill fortsätta växa, vilket vi har goda möjligheter att göra tack vare vår finansiella styrka och vår långsiktiga investeringshorisont. Vi har idag runt 15 miljarder kronor investerade i onoterade bolag, och är glada över möjligheten att kunna gå in i ytterligare ett nytänkande och tillväxtinriktat svenskt bolag. Vi ser fram emot att följa och stötta Cake på deras fortsatta tillväxtresa, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.

Marknaden för miljövänliga smidiga fordon bedöms vara mycket expansiv, driven av såväl en ökad klimat- och miljömedvetenhet, som tuffare regleringar och högre krav på utsläppsminskningar. Cake meddelade nyligen avsikten att investera i en helt ny fabrik söder om Stockholm dit produktion ska flyttas från Taiwan.