Bygger lagerhall på 32 000 kvadratmeter i Södergårdens industriområde

Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv, diskuterar projektet tillsammans med Andreas Hagejärd, Nordic Gateway och Dennis Karlsson, JL Byggtjänst. Foto: Nässjö Näringsliv

Lagerservice bygger en ny gemensam lagerhall på cirka 32 000 kvadratmeter vid Södergårdens industriområde. Såväl Lagerservice som systerbolaget Nordic Gateway kommer att inrymmas i de nya lokalerna.

I och med att Lagerservice och Nordic Gateway kommer att dela fastighet blir även Nordic Gateways fastighet på 5000 kvadratmeter ute till försäljning och tillgänglig från och med mitten av 2022. Synergieffekten mellan de båda systerbolagen blir stor i de nya lokalerna och skapar förutsättningar för tillväxt.

Den nya fastigheten är 250 meter lång och 117 meter bred med 14 meter i takhöjd. Från början var planen att bygga fastigheten i etapper. Först 27 000 kvadratmeter, sedan 5000 till efter fem år. Men efter ytterligare projektering har man beslutat att bygga allt på en gång. 

– Vi ser att det är betydligt mer förmånligt att bygga 32 000 kvadratmeter från början. I stället för att ha två byggprocesser, har vi nu en, vilket innebär att verksamheten kan flyta på utan att störas av framtida byggnationer, säger Andreas Hagejärd.

Byggnaden ligger i en ny del av Södergårdens industriområde. Här har Nässjö kommun nyligen blivit färdig med att terrassera fler tomter och Industrilås, som köpte 59 000 kvadratmeter mark 2020, är i startgroparna för sin byggnation.

– Södergården är ett attraktivt verksamhetsområde som kommunen just nu satsar extra hårt på. Här verkar bland annat Jysk, Flokk, Prysmian Group och W.A.C. Recycling sedan många år tillbaka och via den befintliga ringleden kommer man snabbt ut på riksväg 40 som leder till E4:an, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv.

Det är även i Södergårdens Industriområde som Lagerservice och Nordic Gateway har sina nuvarande lokaler.

– Lagerservices fastighet kommer Jysk att ta över och Nordic Gateways fastighet, som är 5 500 kvadratmeter är ute till försäljning, säger Peter Jonsson.

Inflyttning beräknas ske efter semestern 2022. Byggentreprenör JL Byggtjänst har varit i gång sedan april och fått stommen på plats och påbörjat tak och väggar.