Danska regler för busscabotage avvisas av EU

Busscabotagekonflikten inom EU hårdnar. Bild: Europa.org

De danska cabotagereglerna för bussresor överensstämmer inte med EU:s, lyder ett öppningsbrev från EU -kommissionen, som har skickats till den danska regeringen.

Med EU:s vägpaket, som antogs förra året, skärptes reglerna för cabotage för godstransporter, men på bussområdet är lagstiftningen enligt Fagbladet 3F alltmer vag, vilket nu har resulterat i EU-kommissionen i ett så kallat öppningsbrev till danska Regeringen anser att de danska reglerna för busscabotage strider mot EU: s regler.

De danska cabotagereglerna för bussresor lutar alltså mot motsvarande regler för godstransporter, nämligen att när en utländsk buss passerar gränsen till Danmark måste den vara ute igen efter sju dagar.

Enhetslistans transportordförande, Henning Hyllested, anser inte att EU -reglerna på bussområdet är tillräckligt konkreta, men samtidigt ska de inte stå i motsättning till de danska reglerna, lyder det.

- Danska förare kommer att manövreras totalt om kommissionen får sin vilja igenom. EU bör inte blanda sig i detta alls. Det passar inte kommissionen att nämna omfattande social dumpning på detta område, säger Hyllested till Fagbladet 3F.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) säger till branschmagasinet att regeringen "gjort det klart" för kommissionen att EU:s regler för busscabotage saknar klar tolkning.