Omfattande byggnadsarbeten slutförda vid polska godstationen Gdańsk Zaspa

Plattformar vid stationen Gdańsk Zaspa. Foto: Dreamstime. Kredit: Alessandro Pires De Souza

TriCity – Ports och PKP Polskie Linie Kolejowe har slutfört huvudarbetena vid stationen Gdańsk Zaspa Towarowa under programmet vars syfte var att öka åtkomsten till järnvägen vid de viktiga TriCity -hamnarna.

De färdiga arbetena vid stationen tillåter tåg att köra på de moderniserade och elektrifierade spåren, inklusive på linjerna 227 och 249 längs bansträckan mellan Gdańsk Główny och Gdańsk Zaspa Towarowa.

Vid hållplatsen Gdańsk Stadion Expo har arbeten relaterade till konstruktionen av den plattfria ytan på utställningstorget slutförts, vilket har resulterat i ett utställningsområde på cirka 6 tusen kvadratmeter.

Spåren vid Gdańsk Wiślany -stationen och på linjen Gdańsk Zaspa Towarowa - Gdańsk Wiślany byttes ut. Totalt har entreprenören redan byggt alla 70 växlar och över 22 kilometer spår.

Vid godsstationen i Gdańsk Port Północny använder tågen 32 nya spår med en total längd på 28 kilometer och 95 växlingar. Det nya dragnätet förväntas borga för effektiva och miljövänliga transporter, vilket är i linje med EU:s klimatskyddspolitik.

På stationen förbereds marken för utvecklingen av en annan grupp nya spår. På linjen 965, mellan Gdańsk Kanał Kaszubski och Gdańsk Port Północny station, vid en viktig korsning rekonstruerades järnvägskorsningar, spåren och växlarna.

Projektet omfattade också byggandet av en vägviadukt och vägåtkomstpunkt som slutförts redan.

Viadukten ersatte planövergången mellan Gdańsk Kanał Kaszubsk och Gdańsk Port Północny station. Den kollisionsfria korsningen kommer att förbättra säkerheten för väg- och järnvägstrafik och förbättra kommunikationen i området och säkerställa effektiv åtkomst av tåg och bilar till Gdańsks hamn.

Som ett led i projektet för att förbättra tillgången till järnväg till hamnen i Gdynia läggs nya spår, växlar installeras och dragkraftskomponenterna monteras in.

Cirka 30 kilometer spår har byggts. Tågen går redan på 8 kilometer nya spår med 25 switchar och temporära spår-till-spår-anslutningar möjliggör smidig körning av arbetet samtidigt som spåret hålls tillgängligt i hamnområdet.