"Elekriskt drivna bussen Golden Dragon Triumph utvecklades för Norden"

Nya eldrivna bussen Golden Dragon Triumph. Foto: China Buses

Det finns inte många klass 3 -bussar med ren batteridrift på marknaden. Norska Bussmagasinet har varit ute och testat Golden Dragon Triumph levererat av Eurobus Nordic. Denna buss har utvecklats för den nordiska marknaden i samarbete med Tide Buss AS.

Hög efterfrågan från kunder har gjort att det finns så många batterielektriska bussar i Norden. Men klimatförhållandena är krävande och därför har flera leverantörer arbetat nära bussföretag för att utveckla sina produkter för att kunna fungera under mycket krävande klimatförhållanden.

Tide Buss AS har nu fått sin första batterielektriska resebuss och ytterligare 15 levereras inom ett år. Den första testas och körs nu.