Alstom och Airbus inleder samarbete om ökad cyber- och transportsäkerhet

Alstom sysselsätter globalt över 13 000 anställda med digitalisering, särskilt inom områdena signalteknik, smart mobilitet och cybersäkerhet på järnvägstransporter. Bild: Alstom

Alstom och Airbus CyberSecurity har tecknat ett världsomspännande samarbetsavtal med fokus på ökad säkerhet när det gäller transporter av järnvägsgods.

- I samband med ökande globala cyberhot inom alla sektorer strävar Alstom efter att på bästa sätt skydda sina och sina kunders tillgångar så effektivt och så tidigt som möjligt. Samarbetet mellan Alstom och beprövad specialist som Airbus CyberSecurity kommer att säkerställa användning av och framgång för grön rörlighet över hela världen i framtiden, säger Eddy Thesee, vice vd för Cybersecurity på Alstom.

Partnerskapet kommer att göra det möjligt för bolagen att utveckla nya lösningar och tjänster åt järnvägsoperatörer som kombinerar Alstoms innovationer och expertis inom järnvägstransporter med Airbus CyberSecuritys service och expertis med syfte att säkerställa säkerheten för industriella informationssystem.

Under samarbetspartnerskapet delger Alstom sin kunskap om design, tillverkning, drift och underhåll av järnvägssystem. Den franska tillverkaren kommer också att utnyttja sin unika cybersäkerhetsexpertis som har utvecklats under de senaste åren.

Airbus CyberSecurity kommer att bidra till gemensamma offerter med tjänster och lösningar inom säkerhetsövervakning av järnvägssystem genom företagets olika centra för säkerhetsoperationer (SOC). Dessutom kommer parterna att reagera snabbt på incidenter. De kommer också att bidra till säkerhetsrevisionstjänster och penetration och inträngningstester, särskilt genom sin simulerings- och testplattformer inom industrisystem, så kallade CyberRange.

- Som specialist på cybersäkerhet för industrisystem, särskilt inom transportsektorn, är vi angelägna om att bidra till att säkra informationssystemen för järnvägssektorn tillsammans med Alstom, säger Nicolas Razy, chef för Airbus CyberSecurity France.

Under de senaste åren har järnvägsföretag utvecklat ambitiösa digitala strategier, särskilt för att hantera det växande antalet passagerare. De har distribuerat och sammankopplat informationssystem som kombinerar IT, driftsteknik och Internet of Things (IoT) när det gäller hanterings- och kontrollsystemen för tåg, metrotåg och spårvagnar, spårsignalsystem och järnvägskontrollcentra.

Nyligen informerade Alstom om en ny större investering i Campus Cyber-företag som understryker företagets ambition när det gäller att leda vägen till en grönare och smartare mobilitet.