TX Logistik ökar godstrafiken mellan Duisburg och Milano

TX Logistik beställde nyligen 40 Traxx-lokomotiv av Bombardier. Foto: TX Logistik

TX Logistik AG har ökat trafiken på järnvägslinjen mellan tyska Duisburg och italienska Segrate från fem till sex tur- och returresor per vecka.

Företaget säger att denna expansion är ett resultat av den kontinuerligt ökande efterfrågan på transport av påhängsvagnar.

Sedan utbyggnaden av Gotthard-axeln har slutförts kan moderna släpvagnar med en hörnhöjd på fyra meter (profil P400) transporteras med järnväg genom Schweiz utan några begränsningar.

Detta har satt fart på efterfrågan ytterligare på denna rutt. Av denna anledning lägger TX Logistik till en lördagsavgång till sitt schema i varje riktning, utöver de tidigare avgångarna på måndagar till fredagar.

Intermodal terminal

På tåglinjen Duisburg - Segrate kör tågen mellan DUSS -terminalen Duisburg - Ruhrort Hafen och Terminal Intermodale Milano Segrate öster om Milano. Rutten går längs Rhen via Zürich, genom Gotthardtunneln, via Chiasso till Segrate och tillbaka.

I december 2020 började TX Logistik använda Intermodal Milano Segrate-terminalen, som drivs av Terminali Italia (del av FS Italiane), som ligger på den intermodala länken mellan Duisburg och Milano. Omlastningsanläggningen ersätter den tidigare destinationsterminalen Busto Arsizio. Transportföretaget valde denna terminal eftersom Segrate ligger närmare metropolen Milano och industridistriktet Bergamo och Brescia. Dessutom kan många Mercitalia -förbindelser till andra destinationer i det italienska järnvägsnätet utnyttjas, inklusive till Rom, Neapel och Sicilien.

Anslutningen fungerar som ett öppet tågsystem och många kunder använder regelbundet de 34 lastenheterna per tåg för att kunna transportera containrar och semitrailers. Dessa står för mer än hälften av lastenheterna samt tank- och siloenheterna.