Liverpool City Region väljer ADL:s första andra generations vätgasbuss

Ordern omfattar 20 dubbeldäckare med bränslecelldrift. Bild: ADL

Liverpool City Region väljer ADL:s andra generations vätgasbuss (kallad ADL Enviro400FCEV).

Ordern omfattar 20 dubbeldäckare. Enviro400FCEV drivs av en Ballard bränslecell-kraftmodul via Voith Electrical Drive System (samma enhet som anammades av Wrightbus). Den nya fordonslanseringen tillkännagavs i början av 2021.

ADL:s andra generations vätgasplattform H2.0 har utformats för att vara mer energieffektiv för att täcka större avstånd mellan tankningar, säger tillverkaren.

Detta nya projekt som tillkännagavs av ADL följer ett tidigare tillkännagivande i slutet av 2018 om början på en bränslecellsbussatsning.

Eftersom stadens borgmästare har satt upp ett mål för Liverpool City Region att bli nollkoldioxidutsläppare senast 2040, minst ett decennium före det nationella målet, kommer vätgasbussarna att vara ett viktigt tillskott till regionens befintliga flotta, varav mer än 70 procent kör med låga utsläpp.

Dessa 20 ADL Enviro400FCEV-bussar köps direkt via Liverpool City Region's Transforming Cities Fund och ägs av stadsdelskommunerna. Bussarna kommer inledningsvis att trafikera stadsregionens mest trafikerade rutt, nämligen 10A mellan St Helens och Liverpools centrum.