Thales tilldelades ETCS -kontrakt i Finland

Linjen i södra Finland förbinder hamnarna Fredrikshamn och Kotka som är viktiga för landet. Bilden visar järnvägslinjens slutpunkt i Kotka hamn. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: PtG

Finländska Transport Infrastructure Agency (FTIA) beviljade Thales ett kontrakt för att designa, leverera, installera och driftsätta signalsystemet och ETCS L2-testsystem för linjen Kouvola-Kotka-Fredrikshamn, en av de viktigaste järnvägslinjerna i Finland.

Det nya signalsystemet förväntas komma i kommersiell drift i början av 2023.

Under projektet kommer byrån att testa de radionät som tillhandahålls av kommersiella teleoperatörer för överföring av ETCS -data i kommunikationen mellan Radio Block Center (RBC) och den rullande materielen.

EU-standard

Testsystemet kommer att vara banbrytande i Europa, och det stora målet är att förbereda inför lanseringen av Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) så snart som EU-standarder tillåter det.

- Finland är en föregångare inom digitalisering av järnvägar. Med hjälp av det kommande testspåret tar vi ett betydande steg mot det moderna radionätverksbaserade ETCS-systemet som Finland traktar efter. Systemet är baserat på 5G -teknik och det syftar till att vara kompatibelt med FRMCS. Jag är säker på att testresultaten kommer att väcka stort intresse över hela Europa, säger Juha Lehtola, projektledare för finska ERTMS -program på Finlands transportinfrastrukturverk.

Kompetenta experter

Finlands mål är att bygga denna testbana för att stödja målet att skapa ett radionätbaserat ETCS som täcker hela landet. Ett annat huvudmål med detta projekt är att utveckla kompetensen hos finska experter på signalsystem vid ETCS L2.

Ett nyckelelement kommer att vara specifikationsfasen efter signaturen, där det mer exakta innehållet i ETCS-delen kommer att definieras, utvecklas och utformas tillsammans med Thales. Syftet är att hitta en generisk ETCS nivå 2-lösning som bäst stöder projektet och Finlands framtida mål.

Bygger en ETCS-testbana

- Järnvägen Kouvola - Kotka - Fredrikshamn är en mycket viktig sträcka för finsk godstrafik. Vi kommer äntligen att få säkerheten för moderna signalsystem på rätt spår. Samtidigt tar vi ett steg mot framtiden genom att bygga en ETCS-testbana, sade Esa Sirkiä, avdelningschef för projekt på Finlands transportinfrastrukturverk.

Bansträckan Kotka-Kouvola-Fredrikshamn blir det första ETCS L2-testspåret i Finland och längs den installeras en rikstäckande uppdatering av tågkontrollsystem till ETCS L2.

Thales har tidigare levererat nya signallösningar för Finland och genom detta kontrakt kommer järnvägsnätet att förbättras och tillhandahålla säkra och digitaliserade transporttjänster.