Foodora tillsätter 500 nya tjänster

Foodora växer i snabb takt. Foto: Foodora

Foodora är idag en q-handelsplats för varor, dagligvaror och restaurangmat som levereras inom några minuter till kundens dörr. Trots pågående pandemi tillsätter bolaget 500 nya tjänster bara under augusti - ett starkt bidrag för att hålla uppe sysselsättningen.

Behovet av snabb hemleverans ser inte ut att minska, utan tvärtom. Nu när expansionen sker snabbt, behöver Foodora bara under augusti månad tillsätta 500 nya tjänster. Sedan början av pandemin har bolaget anställt över 2 000 personer.

– Foodora skapar nya viktiga arbetstillfällen. Att vi löpande expanderar innebär fler anställningar. I dag har vi personal i över 50 städer och finns i över 200 städer, orter och platser runt om i Sverige, säger Hans Skruvfors och fortsätter;

– Vi är även mycket stolta över vårt bidrag att stärka det lokala näringslivet runt om i landet. Butiker och restauranger får genom Foodoras bredd på tjänster tillgång till en utökad kundgrupp genom våra enorma plattform där vi har tusentals aktiva kunder som de annars inte skulle nå lika smidigt. Den digitala ekonomin är och kommer vara viktig för svensk tillväxt, avslutar Hans Skruvfors, koncernchef Foodora.