Framtida dansk grön busslinje främjas med möjlighet att bygga större byggnader

Ålborg får Danmarks första BRT-linje. Visionsbild: Ålborg kommun.

I ett danskt försöksprogram vars syfte är att se om byggare av större byggnader, kommer att utnyttja en kommande grön busslinje för egna syften, har fem av huvudstaden Köpenhamns kommuner ansökt om att få bygga bostäder vid hållplatserna.

Fem kommuner i storstadsområdet har sökt möjligheten att få bygga större byggnader, som kan vara kontor eller hotell- och konferenscenter, till exempel vid hållplatser på den kommande BRT -linjen, skriver inrikes- och bostadsministeriet i ett uttalande.

BRT -linjen är en grön busslinje som kommer att köra genom huvudstadsområdet fri från trafik i det egna bussfältet, och möjligheten för de större byggnaderna är en del av ett pilotprogram för att se om de resande väljer att använda BRT framför en personbil.

I den nya infrastrukturplanen har pengar avsatts för att undersöka en BRT på sträckan mellan Avedøre Holme och Gladsaxe Trafikplads och sträckan mellan Ishøj och Lyngby.

Kommunerna Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Høje Taastrup och Gladsaxe har tillsammans ansökt om att få bygga nio byggnader på två BRT -linjer. Ansökningarna har därmed träffat taket, som var på nio byggnader, dock spridda över tre linjer.

- Det är viktigt att skapa ett attraktivt kollektivtrafiknät i storstadsområdet, som kan hjälpa till att flytta fler människor från bilar till kollektivtrafik, sade transportminister Benny Engelbrecht i meddelandet.

Tillstånden för de nya byggnaderna beviljas först när finansieringen, platsen, konstruktionen och driften av BRT -linjerna är på plats.