Alarmerande klimatrapport sätter fingret på LNG:s omstridda roll

Swedegas investerar i en ny, flexibel gasinfrastruktur vid Göteborgs hamn - en infrastruktur som anses kunna hantera både LNG och förnybar gas (LBG, flytande biogas). Syftet är att leverera bränsle till sjöfartssektorn. En ny rapport från FN: s organ IPCC, sätter dock fingret på LNG:s ömma fläck som bränsle för sjöfarten. Foto: Göteborgs Hamn

LNG-drivna fartyg var populära bland rederier under första halvåret trots internationella varningar om stigande metanföroreningar, varav LNG är en källa. FN-rapporten identifierar metan som det näst största klimathotet.

Utsläpp av metangas är det allvarligaste hotet mot klimatet bredvid CO2 -utsläpp, enligt en ny rapport från FN: s organ IPCC, som därmed sätter fingret på LNG: s ömma fläck som bränsle för sjöfarten.

IPCC -rapporten denna vecka har väckt stor internationell uppmärksamhet. Rapporten drar slutsatsen att "CO2 fortfarande är den viktigaste kända, konstgjorda faktorn med metan som den näst viktigaste" faktorn i den globala uppvärmningen.