Forskningsprojekt för användning av vätgas i luftfarten startar i Hamburg

Möjliga användningsområden för flytande vätgas i och på framtida flygplan (blå pilar) såväl som på flygplatsen (markfordon) och dess periferi (tanksystem). De blå pilarna beskriver kortfattat potentiella användningsområden i flygplan: I framtiden kan till exempel satellitkommunikation såväl som gallerier, kabiner eller IFE-system drivas med el från en bränslecell. Projektpartnerna kommer att under de kommande månaderna avgöra vilka tillämpningsområden som faktiskt ska granskas närmare i den praktiska utvärderingen. Bild: Hamburg Marketing

Banbrytande projekt testar underhålls- och markprocesser för framtida flygplangenerationer. Modell A320 kommer att utrustas med vätgasinfrastruktur.

Tyska flygindustrin förbereder sig för flyg med hjälp av vätgas. En ny utvecklingsplattform startar nu vid världens tredje största flygplats, i Hamburg, för att testa den nya tekniken redan 2022.

Med finansiering från Hansestaden Hamburg kommer Lufthansa Technik att arbeta med DLR, ZAL och Hamburgs flygplats för att utforma och testa omfattande underhålls- och markprocesser vid användning av vätgasteknologi under de kommande två åren.

För detta ändamål omvandlas ett flygplan från Airbus A320-familjen till ett stationärt laboratorium på Lufthansas teknikenhet i Hamburg.

Flytande vätgas (LH2) betraktas alltmer i utvecklingsavdelningarna hos de stora flygplanstillverkarna som ett hållbart producerat bränsle för kommande generationer av kommersiella flygplan.

För att undersöka effekterna av användningen av LH2 på underhålls- och markprocesser i ett tidigt skede, har Lufthansa Technik, det tyska centrumet för

Aerospace (DLR), Center for Applied Aviation Research (ZAL) och Hamburgs flygplats nu beslutat att dela sin omfattande praktiska och vetenskapliga expertis. Målet är att gemensamt utveckla en framtidsinriktad demonstrationsprototyp och starta driften med den från 2022.

Som den tredje största flygplatsen i världen finansierar den fria hansastaden Hamburg forskningsprojektet med den största enskilda insatsen från sitt specialprogram för att dämpa de ekonomiska effekterna av coronapandemin på flygindustrin.

Källa: Hamburg Marketing