Ikea, Amazon och Walmart förorenar mest med fossil fartygstrafik till USA 

Ett av världens största containerfartyg HMM Dublin. Foto: Wikipedia, Kredit Kees Torn

En ny rapport från två icke-statliga organisationer pekar på detaljhandelsföretag som släpper ut mest koldioxid för att importera varor till USA på containerfartyg. Listan räknar jättar som Ikea, Amazon och Walmart. 

De stora detaljhandelsföretagen transporterar de allra flesta av sina varor på containerfartyg, och en ny rapport från två icke-statliga organisationer (NGO) sätter nu fokus på hur mycket företagens import till USA förorenar genom fartygen som körs med fossila bränslen. 

Mer specifikt frivilligorganisationerna Pacific Environment and Stand.Earth, som i rapporten "Shady Ships" presenterar siffror om hur mycket koldioxid som släpps ut av fartyg som levererar varor till stora detaljhandelsföretag som Walmart, Amazon, Ikea, Nike och Samsung. 

 

...