Norsk oljefond varnar för klimatmål som kan hota avkastningen

Hastighetsbegränsning. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Beeki

Danmarks Nationalbank och Petroleum Fund efterlyser "försiktighet" med stora förändringar i investeringsstrategin som svar på den norska regeringens tillkännagivanden.

Det kan vara ett hot mot avkastningen om den norska oljefonden måste ändra sin investeringsstrategi så att fler klimatmål ingår.

Detta är varningen i ett brev till det norska finansdepartementet, skriver Bloomberg News.

- Vi måste vara försiktiga med att göra stora förändringar av principerna för fondens underliggande investeringsstrategi, skrev Oystein Olsen och Trond Grande, direktör för Norges centralbank respektive oljefond i brevet, enligt Bloomberg News.

Brevet är ett svar till ministeriet som har frågat hur man ska hantera klimatrisker efter att regeringen har pressats att överväga klimatmål i sin portfölj.

Redan i april tillkännagav finansministeriet i Norge att fonden kommer att bli världsledande inom hållbarhet.

Men det finns en risk om man ändrar fondens investeringsmandat, lyder varningen enligt brevet.

- Vi tror inte att det finns tillräckligt med bevis för att klimatriskerna systematiskt prissätts felaktigt, skrev styrelseledamöterna i brevet.