Florens testar smarta spårvagnar

ELASTIC innehåller ett avancerat autonomt lokaliseringssystem som ger exakt positioneringsinformation i realtid även när GPS-täckning inte är tillgänglig. Systemet upptäcker farliga situationer i realtid och kan följaktligen varna spårvagnsförare och privata fordonsförare. Foto: ELASTIC

Smarta spårvagnar kör nu genom staden Florens i Italien, som en del av den innovativa datorinfrastrukturen som har utvecklats av det EU-finansierade projektet ELASTIC.

En uppsättning sensorer har nyligen installerats på tre spårvagnar i Florens offentliga spårvägssystem, samtidigt som tre spårvagnshållplatser har utrustats med avkännings-, beräknings- och kommunikationsfunktioner. Målet är att bana väg för nästa generations intelligenta transportmiljö.

A tram in Florence

Foto: Hitachi

Konsortiet ELASTIC arbetar för att skapa smarta områden runt tre viktiga korsningar mellan spårvagnslinjerna, stadens gator och övergångsställen i storstaden Florens. Genom att förbättra samspelet mellan stadens infrastruktur, det offentliga spårvagnsnätet och privata fordon arbetar ELASTIC mot en integrerad, säker och smart stadsmobilitetsmiljö, vilket kommer att leda till färre olyckor, effektiv trafikledning och minskade underhållskostnader.

ELASTIC utvecklar funktioner som är anpassade till visionen om autonoma spårvagnar, för att samla vetenskapliga och industriella aktörer såväl som den lokala regeringen och spårvagnsföretaget i Florens.

Sensorer och utrustning

Tre spårvagnfordon som körs inom Florens linjenät har ombord med flera sensorer, däribland kameror, tröghetsmätningsenheter (IMU), Radar och Lidar. Dessa genererar enorma mängder data under varje resa. Dessa data smälts samman med information som extraheras från sensorer som finns i spårvagnshållplatser och bearbetas genom komplexa artificiell intelligens (AI) metoder.

Nästa steg involverade konvertering av denna information till värdefull kunskap i realtid om spårvagnsposition, förekomsten av hinder längs spårvagnslinjen och spårvagnshållplatser och medborgarnas och andra fordonsrörelser runt om spårvagnen.

- Pulserande och täta stadsrum behöver innovativa transportlösningar och smarta stadsapplikationer. ELASTIC-projektet har även integrerat ett avancerat sensorutrustat system i spårvagnsfordonen och snart även vid spårvagnshållplatserna i Florens. Därmed insamlas och sammanställs betydande information över transportnätets prestanda, säger Eduardo Quiñones, seniorforskare vid Barcelona Supercomputing Center (BSC) och koordinator för ELASTIC.

- Detta lägger grunden för vårt nästa steg, nämligen för en aktiv interaktion mellan fordon och staden".

Projektet

ELASTIC (A Software Architecture for Extreme-ScaLe Big-Data AnalyticS in Fog CompuTIng ECosystems) är ett europeiskt finansierat projekt med en budget på 5,9 miljoner, som startade den 1 december 2018 och varar i 3,5 år. Projektet samordnas av Barcelonas Supercomputing Center (BSC, Spanien).

Projektet samlar ett tvärvetenskapligt konsortium av intressenter från sektorer för smart mobilitet och forskningsdomän: Thales Italien och Frankrike, IKERLAN (Spanien), ISEP (Portugal), Information Catalyst (ICE, UK) ), SixSq (Schweiz), GEST (Italien) och Città Metropolitana di Firenze (Italien). Den har finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.