Tågoperatören VR Group säljer sin internationella väglogistikverksamhet till Avind International

VR Group har samarbetat tidigare med Avind och i framtiden kommer verksamheten att utvecklas med ett företag som väl känner till rysk trafik. Foto: VR Transpoint

Transaktionen omfattar Transpoint International (FI) Oy, som ägs av VR Group, och dess två ryska dotterbolag. Transpoint International (FI) har varit ansvarig för VR Transpoints internationella vägtrafik i Ryssland.

- Även om den internationella väglogistikmarknaden har varit svår att förutsäga, är företagets verksamhet i god form och har utvecklats positivt. Flera förändringar har skett på marknaden under åren, och som en del av denna utveckling har vi gradvis avyttrat vår utländska vägverksamhet, eftersom verksamheten inte längre är kärnan i VR Transpoints strategi. Vi har samarbetat med Avind och i framtiden kommer verksamheten att kunna utvecklas i ägande av ett företag som väl känner till rysk trafik, säger Martti Koskinen, chef för VR Transpoint.

- Transpoint International är ett företag vi redan känner till och med detta förvärv kommer vi att växa till en av de största logistikaktörerna i Ryssland. I framtiden kommer vi också att växa inom andra marknadsområden, säger Kari Talvitie, VD för Avind International.

Personalen i Transpoint International (FI) Oy kommer att fortsätta vara anställda i företaget. Företaget har cirka 90 anställda i Helsingfors, Kotka och i ryska Viborg, varav färre än 10 arbetar i Finland.

Parterna i transaktionen har kommit överens om att transaktionspriset inte kommer att avslöjas. Transaktionen påverkar inte VR Transpints inrikes väg- eller järnvägslogistikverksamhet.

Avind International Oy är ett speditörsföretag som grundades 1998. Företagets huvudkontor med 40 000 kvadratmeter lagerterminalanläggningar ligger i staden Fredrikshamns hamnområde i södra Finland.

Företaget har också ett kontor i St. Petersburg. Avinds proforma nettoomsättning efter transaktionen är 16 miljoner euro och företaget har 120 anställda.