E-handeln ökar med 53 procent

E-handeln ställer stora krav på sista milen-leveranser. Foto: Descartes

Inom många branscher är sista milen-leveransen en viktig del i företagens leveransstrategier. Med en e-handel som ökat betydligt under det senaste året har sista milen-leveransen blivit allt viktigare och utgör idag en betydande del av kundens köpupplevelse.

Enligt Postnords senaste E-barometer för första kvartalet 2021 hade e-handeln en tillväxt på 53 procent jämfört med samma period förra året, vilket ställer stora krav på leveranserna. Dan Hellström, Senior Account Executive på Descartes i Norden, kommenterar siffrorna och vikten av smarta och effektiva sista milen-leveranser.

– Förmågan att snabbt, tillförlitligt och med precision kunna leverera en vara ut till kund och samtidigt erbjuda mervärdestjänster som exempelvis montering eller bortskaffande av förbrukat förpackningsmaterial, förbättrar kundrelationerna och ökar intäkterna.  Kunden vill själv välja passande tid för sin leverans, det vet vi är extremt viktigt för att göra dagens kunder nöjda. 80 procent av kunderna slutför aldrig sin order, ofta beroende på begränsade leveransval vid utcheckning. Med kunder som också kräver betydligt kortare leveransintervall än tidigare ökar komplexiteten och koordinationsbehovet vid sista milen-leveranser, säger Dan Hellström.
    
Enligt E-barometern, som tas fram av PostNord tillsammans med Svensk Digital Handel och HUI Research, ökade e-handeln mer under årets första månader än någonsin tidigare. Enligt rapporten ökade e-handeln med 53 procent, vilket kan jämföras med de 40 procent som e-handeln växte med under helåret 2020.

Allt fler har börjat handla på nätet och i stort sett alla branscher ökar, vilket givetvis skapar en del utmaningar för företagen. Men genom en optimerad leveransplanering och utbildad arbetsstyrka som följer fastställda arbetssätt och riktlinjer kan företagen klara de utmaningar som kommer med sista milen-leveranser.

– En planering som följer uppsatta riktlinjer måste också kombineras med någon lösning för ruttoptimering. Helt enkelt för att kunna få fram bästa möjliga modell för leveransen och för att kunna identifiera de rutter som både ökar kundupplevelsen och maximerar lönsamheten. Med ruttoptimering kan man erbjuda sina kunder snabbare leveranser, tajtare leveransfönster samt flera olika mervärdestjänster, avslutar Dan Hellström.