EU:s transportministrar diskuterade hållbar mobilitet och det gemensamma europeiska luftrummet

Europeiska kommissionen är inställd på att fokusera på järnväg under "European Year of Rail 2021". [Foto: Europeiska kommissionen]

Europeiska unionens transportministrar samlades i Luxemburg den 3 juni. 

Ministrarna förde en riktlinjedebatt om de fortsatta åtgärderna i strategin för hållbar och smart mobilitet och antog rådets slutsatser i frågan.

– Trafiken och transporterna spelar en stor roll då EU ska bli klimatneutralt före 2050. Idag fastslog vi ett för alla medlemsstater gemensamt åtagande om en ekologisk och digital övergång som ska medföra en hållbar och smart mobilitet, berättade Finlands kommunikationsminister Timo Harakka.

Rådet antog också slutsatser i fråga om järnvägssektorn. Målet med dessa är att andelen järnvägstrafik som transportsätt ska öka och på detta sätt stödja genomförandet av strategin för hållbar och smart mobilitet.

I rådet antogs den allmänna riktlinjen i fråga om förslagen till förordningar om genomförande av det gemensamma europeiska luftrummet (SES2+). Syftet med reformen av det gemensamma europeiska luftrummet är att effektivisera flygledningstjänsten och flygtrafiktjänsterna. Tillsammans med andra länder som har samma ståndpunkt lämnade Finland ett skriftligt yttrande i frågan. I yttrandet lyfter skribenterna fram sitt missnöjde med textförslaget i fråga om SES2+ och sina förhoppningar om att man ännu i trepartsförhandlingarna ska kunna påverka det.

– Vi har alltid stött ett gemensamt europeiskt luftrum. Om vi kan optimera rutterna och modernisera flygövervakningen är framtidens luftfart effektivare och mer miljövänlig, konstaterade minister Harakka.

Transportministrarna diskuterade också situationen i Belarus. Ministrarna fördömde enhälligt det inträffade och krävde en grundlig utredning.

– Finland var ett av de första länderna som förbjöd flyg från Belarus, och vi stöder EU:s gemensamma, kraftfulla åtgärder, förklarade minister Timo Harakka.