IVL vill ändra regeringens förslag för miljöfordon

Biogasbilar väljs bort enligt regeringen. Arkivbild

Regeringen har presenterat ett förslag till ändring i direktivet gällande miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att statliga myndigheter inte längre kan välja biogasbilar som en miljöbil. IVL anser att det vore negativt för utvecklingen och föreslår i sitt remissvar en justering av förslaget.

– Det vore synd om myndigheterna inte längre skulle få handla upp gasbilar för de är ett miljömässigt bra alternativ, förutsatt att man tankar biogas. Det blir även ett signalvärde som riskerar att påverka företag, kommuner och privatpersoner så att de inte heller vill köpa biogasbilar längre, vilket vore olyckligt, säger Mats-Ola Larsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Regeringens förslag till ändringar i den svenska författningen är kopplat till krav i ett EU-direktiv. Direktivet syftar till att påskynda omställningen mot klimatmässigt hållbara transporter och reglerna måste vara införda i svensk rätt i sommar. Regeringens förslag är nu ute på remiss och IVL har svarat på det.

IVL ser positivt på det internationella arbetet för att påskynda klimatomställningen. Vi har inga synpunkter förslagen i stort eller hur EU-förordningen bör skrivas in i svensk rätt.

– Förslaget och grundidén om att styra mot de miljömässigt bästa fordonen och en högre andel eldrift är bra. Det är bara ett avsnitt i promemorian som har fått en olycklig formulering. Den riskerar att utestänga biogasbilar från upphandling i statliga myndigheter. På den delen har vi lämnat in ett enkelt förslag på justering, säger Mats-Ola Larsson.

EU-direktivet innebär att bland annat att minst 38,5 procent av bilinköpen i offentlig upphandling måste uppfylla definitionen av ”ren lätt bil”. Till det räknas fullelektriska bilar och laddhybrider med maximalt 50 gram utsläpp av koldioxid per kilometer.