ITD klagar hos EU-kommissionen angående kontrollavgifter vid Stora Bält-förbindelsen

De flesta av Sund & Bælts 138 anställda arbetar vid Storebæltbron. Dessutom är cirka 200 anställda sysselsatta vid privata företag som hanterar drifts- och underhållsuppgifterna på Storebæltsbron. Foto: Sund & Bælt A/S

Danska logistikbranschens organisation ITD klagar hos EU-kommissionen angående extra kontrollavgifter vid Stora Bält-förbindelsen.

- Företagt A/S Storebælt tar ut en kontrollavgift för fordon helt i strid med gällande EU-regler, betonar ITD, som har tagit konsekvensen och skickat ett officiellt klagomål till EU-kommissionen.

A/S Storebælt är ett dotterbolag till Sund & Bælt Holding A/S

Storebælt A/S äger och driver den 18 kilometer långa Storebælt-länken, som består av två broar och en tunnel.

Storebælts fasta länk inkluderar även Sprogø. Ön mitt i Storebælt förbinder de två broarna och tunneln. Som en del av byggnadsarbetet utvidgades Sprogø och är nu fyra gånger sin ursprungliga storlek.

A/S Storebælt ansvarar för den tekniska driften och underhållet av vägförbindelsen och underhållet av järnvägsförbindelsen.

A/S Storebælt äger fyra hamnar norr och söder om Storebælts fasta länk. Dessa är Odden och Ebeltoft och Spodsbjerg och Taars. 

Klagomål

Enligt ett pressmeddelande från branschorganisationen för dansk godstransport, ITD strider avgiften direkt mot gällande EU-regler på rättvisa och lika villkor att A/S Storebælt från och med den 1 januari 2021 har infört ett nytt grönt rabattprogram för nivåkorsningar vid Stora Bält-förbindelsen.

Eftersom det är långt ifrån alla som har lika tillgång till rabatter på sträckan. Många fordon från länder utan ett centralt uppslagsregister måste betala en extra kostnad på 600 kronor per registreringsbevis i form av en kontrollavgift. 

Däremot slipper lastbilarna från bland annat Sverige, Norge och Finland avgiften, medan fordon från alla andra länder där det inte finns något centralt uppslagsregister tvingas betala avgiften. 

- I ITD arbetar vi utifrån att det måste finnas rättvisa och lika villkor för alla. A/ S Storebælts nya system erbjuder allt annat än det. Det är därför vi har deltagit aktivt i det här fallet, där det är vår tydliga bedömning att det finns olaglig diskriminering enbart på grund av nationalitet.

- Det är helt enkelt ohållbart för oss att ha ett statligt företag som introducerar och tillämpar en praxis som strider mot mycket grundläggande EU-rättsprinciper, så därför vänder vi oss nu till EU, säger ITD: s vd, Carina Christensen.  

Upprepade klagomål

Klagomålet kommer efter att ITD upprepade gånger har vänt sig till danske transportministern och berörda myndigheter och parter, inklusive A/S Storebælt, utan att det har lett till att inspektionsavgiften upphävs eller att villkoren har blivit likställda.

Förfrågningarna har lett till att A/S Storebælt har förändrat systemet så att det nu är en engångsbetalning snarare än - som det ursprungligen var planerat - en avgift för varje passage, men också en engångsbetalning strider mot reglerna om lika behandling och därför har ITD kontaktat Europeiska kommissionen. 

 - Det är bra att vår dialog har lett till att A/ S Storebælts avsikt att ta ut en avgift per passage skrotas till förmån för en engångsavgift. Det har minskat avgiftens ekonomiska konsekvenser, men det förändrar inte det faktum att inkassering av en kontrollavgift fortsätter att strida mot befintliga EU-regler.

- Vår förhoppning är att kommissionen kommer till samma slutsats som vi, och att A/S Storebælt kommer att sluta med penninginsamlingen - och förhoppningsvis med retroaktiv verkan, så att de som tvingats betala en orättvis avgift får tillbaka alla pengarna säger Carina Christensen.

Inom tolv månader kommer ITD:s klagomål att värderas av EU-kommissionen, som kommer att försöka avgöra om det ska inledas ett formellt överträdelseförfarande mot Danmark på grundval av kontrollavgiften.