Kostnaderna för frakt av tomma containrar skenar

Är det dags för återlansering av den hopfällbara containern? Foto: Cargoshell

Den globala sjöfartssektorn har containerproblem. Detta har inte minst visat sig under pandemin då containrar fastnat i olika hamnar vilket skapar containerbrist i andra. Samtidig fylls vissa hamnar av tomcontainrar till den grad att fartyg inte kommer åt att lasta av sitt gods.

När den globala efterfrågan på sjöfart växer kommer containerproblemen att förvärras. Över 20 procent av transport- och hamnhanteringskostnaderna läggs på tomma containrar. 

Och på grund av handelsobalanser är 60 procent av containrarna på rutten Australien-Kina tomma. Förutom däckutrymmet måste rederierna ta på sig kostnaderna för lastning, lossning, lagring och transport av dessa mest tomma containrar. Och utan returcontainrar påverkas exporten - främst från Kina. 

Kostnaderna och obalanserna i containerhanteringen aktualiserar en gammal uppfinning nämligen den hopfällbara containern. Det var företaget Cargoshell som redan 2009 presenterade den första godkända hopfällbara containern. 

Den hopfällbara containern har inte satt några större avtryck i transportmarknaden. Men kanske är det dags för en renässans nu när sjöfraktpriserna har gått upp med 500 procent. Det kan inte vara lönsamt att frakta stora volymer tomma containrar över världshaven.