Kilenkrysset bygger ut H&Ms distributionscentral i Eskilstuna

H&Ms distributionscentral i Svista, Eskilstuna. Foto: Kilenkrysset

Kilenkrysset har tecknat nytt hyresavtal med H&M gällande en fastighet i Svista i Eskilstuna. Fastigheten har en lokalyta på cirka 24 000 kvadratmeter fördelad på lager och kontor och har sedan 2002 varit H&Ms distributionscentral i Sverige. Hyresavtalet innefattar förutom den redan befintlig ytan en utbyggnation på 17 000 kvadratmeter som beräknas vara klar 2022.

– Vi är mycket glada över att H&M bekräftade vårt långvariga och lösningsorienterade samarbete med det här förlängningsprojektet. Vi tror att vårt åtagande är en tydlig signal för vårt kunddrivna förhållningssätt och vi är glada över att den här planerade utbyggnaden och investeringen kommer att stärka området som en viktig logistikverksamhet, säger Carina Lindell Affärsutvecklare på Kilenkrysset.

Ombyggnationen innefattar förutom en utökad lokalyta även en satsning på modernare teknik som är väl anpassad för en avancerad lager och logistikverksamhet vilket ger H&M möjligheten att öka sin kapacitet och få till en modernare lagerstruktur. Att kunna få till ett snabbare, flexiblare och effektivare produktflöde är en viktig faktor för att kunna bemöta konsumenternas behov i och med förändrade handels vanor. Distributionscentralen i Eskilstuna kommer fortsatt att ha som uppgift att tillgodose H&Ms butiker runt om i Sverige och efter utbyggnaden även tillgodose Norge samt Island.

– Vi är mycket glada över att vi hittat ett gemensamt avtal för att utöka vår plattform för framtida behov. Vi ser denna anläggning som mycket viktig då den kommer att kunna hjälpa oss att möta våra kunders förändrade behov med en mer effektiv och flexibel kapacitetsstruktur. Vi tror att den framtida utökade kapaciteten och tekniska lösningar på plats kommer förbättra arbetsmoment och arbetsmiljön för våra anställda, samtidigt som det möjliggör utvecklingen av vår kundservice. Slutligen är detta en bekräftelse av ett långt och förtroendefullt samarbete med Kilenkrysset och en betydelsefull påverkan på hela logistikområdet, både utvecklingsmässigt och ekonomiskt, säger Anette Gustafsson, logistikchef H&M Nordeuropa.