Deutsche Bahn: CO2-fri järnvägslogistik för alla

Elektriska lok ger redan 95 procent av DB Cargos dragkraft. Foto: DB

Styrelsen för den största europeiska operatören av järnvägsgods ställer signalerna till grönt.

- Vi vill erbjuda koldioxidfri järnvägslogistik för alla kunder, förklarade DB Cargo AG:s styrelse vid sitt styrelsemöte i tyska Mainz.

- Ett enda godståg ersätter i genomsnitt 52 lastbilar. Järnvägen sparar vårt världsklimat 80 till 100 procent mer CO2 jämfört med vägtransporter, förklarar styrelseordföranden för DB Cargo Dr. Sigrid Nikutta på "Earth Day", som ägde rum torsdagen den 22 april.

DB Cargo marknadsför de nya klimatmålen med en symbolisk containerkampanj i Tysklands större städer och även längs motorvägar.

Elektriska lok ger redan 95 procent av DB Cargos dragkraft. 100 procent av den energi som krävs för detta kan också matas in som grön el om kunderna så önskar. Dessutom kan DB Cargo erbjuda klimatneutrala transporter för varor "för kundens sista mil" och kompensera dem specifikt med hjälp av klimatcertifikat.

- Det handlar inte bara om den ekologiska balansen inom järnvägstransporter, utan vårt DNA som Deutsche Bahn är också grönt, säger Dr. Nikutta med tanke på klimatmålen för Deutsche Bahn.

Det största europeiska järnvägsföretaget vill arbeta klimatneutralt år 2050.

- Att säga adjö till diesel är inte svårt för oss: Vi har tagit de avgörande stegen i direktionen så att vi på medellång sikt kan omvandla hela vårt lokbestånd till elektriska och alternativa driftkoncept. Dessutom hjälper digitaliseringen oss att bli ännu mer effektiva och därmed mer klimatvänliga för våra kunder, säger Dr. Nikutta i ett uttalande i samband med internationella jorddagen.

Coronakrisen stoppade inte heller den globala uppvärmningen, snarare tvärtom. Enligt FNs väderorganisation (WMO) är 2020 det näst varmaste året sedan mätningarna började.

Koncentrationen av klimatskadliga växthusgaser som koldioxid i atmosfären har också nått ett nytt rekord, enligt WMO:s årsrapport från måndagen den 19 april 2021.

Jorddagen firas den 22 april varje år i över 175 länder. Firandet syftar till att öka medvetenheten om miljöfrågor och generera fram krav på förändringar.