Antalet omkomna i trafiken minskar

Nio personer omkom i marstrafiken. Graf: Transportstyrelsen

Under mars 2021 omkom 9 personer och 916 personer skadades (91 svårt skadade och 825 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 15 april 2021.

6 av de omkomna personerna hade färdats i bil och 3 var oskyddade, motorcyklist, mopedist, cyklist eller gående. 3 bilister omkom i mötesolyckor. Medelantalet omkomna i mars månad, under de föregående fem åren 2016–2020, är 13 personer.

Under de senaste tolv månaderna har 176 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna omkom 209 personer. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolv-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 34 procent.