Arriver ett steg närmare semiautonom körning

Arriver använder senaste tekniken för artificiell intelligens och djupinlärning för autonom körning. Foto: Arriver

Mjukvarubolaget Arriver har nu startat sin verksamhet och tagit ytterligare steg på väg mot att erbjuda ledande mjukvara, från ADAS nivå 1 till semi-autonom körning på nivå 3. Arriver har börjat testa och optimera senaste generationen mjukvara för bildbehandling och körpolicy till Qualcomm® Snapdragon Ride. Mjukvaran för körpolicy körs just nu på plattformen Snapdragon Ride där system för körfältsassistans, LSS, kollisionsvarning, FCW, och autonom nödbromsning, AEB utgör de första funktionerna. Ytterligare funktioner adderas i rask takt. Tidigare i år blev Polestar 2 bästa bil i Euro NCAPs säkerhetsranking med fem stjärnor och en ADAS lösning baserad på denna mjukvara.

– Detta är ett första konkret steg för vårt koncept med en skalbar plattform, där mjukvara från Arriver körs på Snapdragon Ride-plattformen. Parallellt lanserar vi vår nya maskininlärningsmjukvara för bildbehandling. Detta visar på Arrivers kompletta erbjudande för högsta säkerhet och bekvämlighet för föraren, säger Salah Hadi, CTO på Arriver.

Arriver använder senaste tekniken för artificiell intelligens och djupinlärning till den femte generationen 8 MP mjukvara för bildbehandling till Snapdragon Ride-plattformen, där mjukvaran kommer kunna visa funktionaliteter som avkänning av fritt utrymme, detektion av vägkant och vägmarkering samt detektion av objekt så som bilar och fotgängare.

Det nya CNN, Convolutional Neural Network, en maskininlärningsmetod inom datorseende som förutsäger utdata efter viss indata, gör det möjligt att detektera bilar på 400 meters avstånd och fotgängare på upp till 150 meters avstånd. Nästa steg omfattar en ny sorts händelse- och kontextbaserad holistisk klassificering som förbättrar trafikförståelsen. Systemet har aktiv inlärning som kan förbättra funktionaliteten över tid med begränsat behov av mänsklig inblandning.

Detta gör det möjligt att skapa den högre tillförlitlighet som krävs för att en bil ska kunna ta över ansvaret för bilkörningen, ett krav för självkörning på nivå 3 och därutöver.

– Arrivers mjukvara har tagits fram för att vara en öppen, flexibel och skalbar lösning som gör det möjligt för biltillverkare och fordonsleverantörer att, på en robust mjukvaruplattform, kunna skräddarsy lösningar baserade på specifika behov och individuella produktutvecklingsstrategier, säger Giuseppe Rosso, chef för Arriver.