Den största beställningen hittills i Skottland av elektriska bussar går till BYD ADL

Alla 150 fordon kommer att förläggas på operatörens Caledonia-depå där de kommer att laddas under natten. Foto: BYD ADL

Efter ordern som säkrades nyligen med Stagecoach, har ADL BYD därefter tillkännagett en ny order från First Bus på ytterligare 126 nollutsläppsbussar till Glasgow, bestående av 91 dubbeldäck- och 35 enkeldäckbussar.

Alla är delfinansierade av den skotska regeringen. Ordern är den största någonsin när det gäller elbussar i Skottland. Hela 22 enheter beställdes i mars.

BYD ADL-partnerskapet erhöll ordern från First Bus efter att operatörens bud på finansiering i den skotska regeringens senaste runda av skotska Ultra Low Emission Bus Scheme vann gehör hos politiker.

Hittills största e-bussorder i Skottland

Var och en av de totalt 91 dubbeldäckbussarna kommer att vara 10,8 meter långa, och BYD ADL Enviro200EV:s 35 med ett däck har en längd på 11,6 meter vardera. Dessa nya bussar kommer alla att införas i Glasgow stadsbussnätverk senast i mars 2023.

- Detta är en mycket stor investering av First Bus i nya elbussar och är ännu ett steg på deras väg i riktning mot en utsläppsfri bussflotta fram till 2035, och vi ser fram emot att arbeta nära med dem för att få dessa nya bussar på gatorna i Glasgow i enligt schemat, sade Paul Davies, ADL:s President & Managing Director.