Göteborgs Hamn gör hållbarhetsredovisning

Det är nionde året i rad som Göteborgs Hamn gör en separat hållbarhetsredovisning. Foto: Göteborgs Hamn

Göteborgs hamns historia är på många sätt synonym med Sveriges historia som handelsnation. Genom hela historien har ”tillväxt” varit en gemensam nämnare, men inte förrän på 1990-talet som man på allvar började prata och agera utifrån tillväxt med hänsyn. Och betydelsen av tillväxt med hänsyn har även växt sedan dess.

– Det är först de senaste åren som hänsyn till framför allt klimatet växt ut till en avgörande konkurrensfaktor. Tar man inte sitt ansvar och jobbar aktivt på miljö- och klimatsidan kommer man försvinna från marknaden och det är en utgallringsprocess vi bara sett början på, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

– Vi vill göra mer än att redovisa nyckeltal när vi berättar om vårt hållbarhetsarbete. Genom att kika in bakom nyckeltalen in i konkreta nedslag från verksamheten tror vi att läsvärdet ökar och att vårt arbete blir mer lättillgängligt. Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete och det hoppas vi märks när man läser vår redovisning, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn.

Det är nionde året i rad som Göteborgs Hamn gör en separat hållbarhetsredovisning, där Göteborgs Hamns insatser och utmaningar på hållbarhetsområdet redovisas.