Pilotprojekt testar spårvagnar för godstransporter i Frankfurt am Main

Paket på spårvagn. Kollektivtrafikbolaget Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) och pakettjänsten Hermes, undersöker tillsammans huruvida spårvagnar kan hjälpa till att befria innerstäder från leveranstrafik genom att transportera paket från omlastningsställen i utkanten av staden så långt in i centrum som möjligt så att cykelkurirerna sedan kan ta över transporten. Foto: Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)

Hessen bidrar med ytterligare 136 000 euro för en serie tester med en ”godsspårvagn” i Frankfurt.

Bidraget går till Frankfurts universitet för tillämpad vetenskap (Frankfurt UAS), som ekonomi- och delstaten Hessens transportminister Tarek Al-Wazir meddelade nyligen.

- Klimatvänlig logistik är en framtidsfråga, säger Al-Wazir.

- Koncepten för detta ska utvecklas i Hessen, både för långväga transporter och för den berömda sista milen.

Praktiska tester har styrkt den grundläggande genomförbarheten. Beräkningar har visat att godsspårvagnen sparar mer än hälften av växthusgasen CO2 jämfört med varutransporterande fordon. Staten hade redan stött detta projekt med 210 000 euro.

Tekniska och organisatoriska svårigheter måste dock först övervinnas. I den första fasen av testet visades det till exempel att en vanlig passagerarspårvagn inte är lämplig för transporter av gods på grund av dess inredningsdesign.

Det nya ansenliga subventionsbeloppet används därför bland annat för att utforska lämpliga konverteringsalternativ. Dessutom handlar det om driftkoncept som uppfyller de mycket olika kraven för både person- och godstransporter.

De första resultaten visar att, förutom de ekologiska fördelarna, man kan förvänta sig betydande kostnadsbesparingar jämfört med dagens leveransvägar.