EU beviljar danskt forskarteam 50 miljoner kronor för utveckling av flygbränsle från koldioxid och vätgas

Tankning av flygbränsle. Foto:BP

Ett forskningsprojekt med deltagande av syddanska universitetet, SDU, har fått 37 miljoner danska kronor som stöd för EU:s Horizon 2020-program, som går ut på att utveckla ett nytt flygbränsle av koldioxid och vätgas.

Under den lakoniska projekttiteln “Take-Off” har en grupp europeiska forskare, inklusive danska Morten Birkved, från Institutionen för grön teknik vid SDU tilldelats 37 miljoner DKK (50 miljoner svenska kronor) från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Syftet är att producera nytt slags bränsle med hjälp av CO2 och vätgas, skriver Syddanska universitet i ett pressmeddelande.

Samtidigt strävar finländska Neste också efter att producera mer hållbart bränsle för danska flygplan

- Ett högre krav på inkorporering i danska flygplatser bör vara högt på klimatlistan om målet om nollutsläpp ska uppnås. Och efterfrågan kommer att finnas på bordet i år, låter det från den finländska raffinaderijätten Neste.