Trafikverket inför varierande hastighetsgränser

Sensorer ovanför vägbanan känner av hur många fordon som passerar. Foto: Trafikverket

Nu inför Trafikverket nya varierande hastighetsgränser på E4/E20 mellan trafikplatserna Hallunda och Fittja, i både den norr- och sydgående körriktning samt mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog i sydgående körriktning. De varierande hastigheterna införs för att förbättra trafiksäkerheten, luftkvalitet och framkomligheten när det är mycket trafik på vägen.

Varierande hastighetsgränser innebär att den högsta hastigheten sänks när det börjat bli mycket trafik på vägen och tätt mellan fordonen Utan sänkt hastighet uppstår det köer. Om hastighetsgränsen sänks när trafiken börjar tätna kan stillastående köer undvikas eller fördröjas i tid.

Variabla hastighetsgränser fungerar genom att sensorer ovanför vägbanan känner av hur många fordon som passerar. Om det är mycket trafik och tätt mellan fordonen sker en automatisk sänkning av hastighetsgränsen enligt bestämda gränsvärden. Hastighetsändringen visas i de digitala hastighetsskyltarna som sitter i portaler över vägbanan. När trafiken börjar glesna återställs hastighetsgränsen.

På den aktuella sträckan längs E4/E20 strax före trafikplats Hallunda och strax efter trafikplats Fittja är hastighetsgränsen 80 kilometer i timmen. Tät trafik uppstår ofta i den norrgående riktningen under morgonrusningen och i den södergående riktningen under eftermiddagsrusningen. Varierande hastighetsgränser införs både i den norrgående och södergående körriktningen. Nedsatt hastighetsgräns visas endast i den körriktning där det är tät trafik.

Området nära E4/E20 är tätbebyggt. Den stora mängden trafik som kör på motorvägen genererar höga utsläppsnivåer och en undermålig luftkvalitet för personer boende i området. Den dåliga luftkvaliteten är skadlig för såväl människors hälsa som miljön. Genom att begränsa hastigheten när det är mycket trafik på vägen kan luftkvaliteten förbättras. I ett pågående projekt kommer Trafikverket att följa upp hur varierande hastighetsgränser påverkar luftkvaliteten.