Trafikverket stödjer flytt från väg till sjöfart

Trafikverket stödjer flyt från till sjöfart

Trafikverket har beslutat att fyra projekt får ekobonus för att de bidrar till att gods som idag går på väg flyttas över till sjöfart. Det handlar bland annat om sträckorna Nynäshamn–Rostock och Norrköping–Kapellskär. Stödet ekobonus, som regeringen beslutat om, ska stimulera till nya sjötransportupplägg som avlastar vägarna och minskar utsläppen. Totalt beviljas i den här ansökningsomgången ekobonus på 94,5 miljoner kronor.

De fyra projekt som får stöd är:

  • Rederi Gotland – 74 222 947 kr för överflyttning av gods från väg till sjöfart mellan Nynäshamn och Rostock.
  • Wallenius Marine – 6 587 253 kr för överflyttning av gods från väg till sjöfart i Mälardalen.
  • IW Line Rederi -12 625 999 kr för överflyttning av gods från väg till sjöfart mellan Norrköping och Kapellskär.
  • Flivik Shipping – 1 055 025 kr för överflyttning av gods från väg till sjöfart i Kalmar/Köpenhamnsområdet.