Större markområde i Mariestad kan komma att förvärvas av kommunen

Ett större markområde intill E20 i närheten av Mariestads norra infart kan komma att förvärvas av kommunen.

Exploateringschefen Erik Randén är optimistisk kring möjligheten att förvärva 13 fastigheter, där Korstorp 2:1 är den centrala fastigheten i köpet. Ur ett etableringsperspektiv är det här ett väldigt bra läge, säger Erik Randén.

Kommunen äger sedan tidigare flera av de närliggande fastigheterna i området. Ett köp skulle öka möjligheterna att utveckla området, bland annat genom en sammanhållen infrastruktur. Köpesumman uppgår till 20,4 miljoner kronor för fastigheten som består av lika stora delar mark och skog.
Det är en kvadratisk yta intill E20, det är inte varje dag en sån här chans dyker upp. Läget ger goda förutsättningar till framtida verksamhetsutveckling, säger Erik Randén. Ombyggnationen av E20 förväntas öka markens attraktivitet ytterligare.

Det råder alltjämt en fortsatt efterfrågan från såväl mindre lokala investerare som större spelare om etableringar i Mariestad. Om köpet godkänns av fullmäktige planerar kommunen att påbörja en del skogskötselåtgärder i Korstorp. Det kan bli tal om att arrendera ut delar av åkermarken. På sikt kommer i så fall en ny detaljplan arbetas fram för området. Ett markförvärv säkerställer att vi kan tillgodose etableringsbehovet på sikt, säger Erik Randén.

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.