Antalet elbilar ökar med 93 procent i Östergötland

Än så länge står elbilar endast för 3,6 procent av hela landets personbilsflotta. Foto: Trafikanalys

Vid slutet av 2020 fanns det 5 463 elbilar och laddhybrider i trafik i Östergötlands län. Antalet har ökat med 93 procent sedan 2019. Den största ökningen av laddbara bilar har Värmlands län med 109 procent. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

– Antalet laddbara bilar i trafik har ökat för hela landet med 84 procent jämfört med förra årsskiftet. De står fortfarande för en mindre andel, 3,6 procent, av hela landets personbilsflotta eftersom det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider* med 18 procent. Sett till hela landet dominerar fortsatt bensindrivna bilar med en andel på 54 procent, men andelen har minskat.