Nytt Hamn- och Stuveriavtal tecknat

Hamnarna spelar en avgörande roll för transport- och logistikkedjan. Foto: Transportföretagen

Ett nytt Hamn- och Stuveriavtal har träffats mellan Sveriges Hamnar, ett förbund inom Transportföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet. Avtalet, som omfattar cirka 3000 hamnanställda, ger kostnadsökningar på 5,4 procent under en avtalsperiod på 29 månader.

Det nya Hamn- och Stuveriavtalet gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 31 april 2023 med två lönerevisionstillfällen, ett tillfälle den 1 december 2020 och ett tillfälle den 1 maj 2022.

– Hamnarna spelar en avgörande roll för transport- och logistikkedjan och för hela Sveriges ekonomi eftersom drygt 90 procent av all export och import går på sjön. Att vi har träffat ett nytt Hamn- och Stuveriavtal som landat på märket och att avtalet sträcker sig över en lång avtalsperiod innebär att hamnarna får arbetsro och förutsättningar att kunna utvecklas, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.