Nybergs Deli och Bring Frigo samlokaliserar lager

Samordnade transporter ger mindre miljöpåverkan. Foto Bring

Nybergs Deli och Bring Frigo fortsätter att utveckla sitt samarbete genom en samlokalisering i Jordbro utanför Stockholm. Nybergs Deli kommer därmed att avsevärt minska sin miljöpåverkan i form av färre och mer optimerade transporter till och från sitt nya lager.

Ett samlat lager blir viktig pusselbit i Nybergs kunderbjudande. Nybergs Deli och Bring Frigo har under många år haft en affärsrelation där man nu tar ett nytt gemensamt grepp kring logistiken. Målsättningen i processen har varit att lyfta in flera olika parametrar som produktkvalitet, miljöpåverkan, logistikoptimering och högre produktkvalitet.

Resultatet av samarbetet innebär att Nybergs Deli samlar hela sitt lager hos Bring Frigo utanför Stockholm. De nya lokalerna på 7 500 kvadratmeter ger möjligheter till att växa i volym, men ligger även till grund för förbättringar i framtida process- och produktutvecklingar.

– Vi tar vårt ansvar för hela värdekedjan genom att ständigt förbättra vårt resursutnyttjande, så när vårt nya logistikupplägg nu rullar ut blir det många viktiga pusselbitar som faller på plats för oss. Även om utgångspunkten var minskad miljöpåverkan och ökad produktivitet gynnar det nya logistikupplägget även våra kunder i hög utsträckning säger Nybers Deli´s vd, Joakim Inaeus.

– Att få ett förlängt och fördjupat samarbete med reducerad miljöpåverkan i fokus är hedrande. Vi ser även att samarbetet med Nybergs Deli skapar möjligheter för oss att kunna fortsätta utveckla vårt erbjudande till köttbranschen gällande förädlingstjänster och på sikt utveckla ett Foodtown tillsammans med Nybergs Deli och andra intressenter i Stockholm, säger Peter Haveneth, vd på Bring Frigo.