Göteborgs hamn gör digital helomvandling

Göteborgs hamn ska gå igenom en digital helomvandling. Foto: Göteborgs Hamn

Med hjälp av digital sammankoppling och AI ska Göteborgs hamn bli snabbare, mer kostnadseffektiv och klimatsmart. En skräddarsydd digital plattform som ska öka visibiliteten i godsflödena lanseras under andra halvan av 2021. Det innebär direkta konsekvenser på produktivitet, ledtider och leveranskapacitet i hela transportkedjan.

– Det kommer att bli något av ett Göteborgs hamn 2.0 som kommer att gagna alla som har med hamnen att göra. Men det revolutionerande ligger inte främst i själva teknikskiftet, utan i vad det kommer att föra med sig, säger Malin Collin, vice vd på Göteborgs Hamn.

Den största utmaningen innefattar att koppla ihop de hundratals aktörer som både samarbetar och konkurrerar om transporterna i Göteborgs hamn. Rederier, terminaloperatörer, tågoperatörer, speditörer, varuägare och inlandsterminaler utgör enskilda trådar som tillsammans bildar ett komplext nätverk i processen att transportera gods.

Men aktörerna agerar utifrån i separata IT-system som mäter och hanterar enskilda moment i transportkedjan baserat på fragmenterad information. Samverkan mellan aktörerna är ofta förknippat med manuella handpåläggningar.

Göteborgs Hamn har en sammanhållande roll i det nätverk som man nu tagit på sig att nysta upp, digitalisera och återkoppla. Tanken är att alla informationsfragment ska samlas och bearbetas med den smartaste tekniken för att visualisera och optimera processerna i Göteborgs hamn.

– För att reda ut det här garnnystanet fungerar det inte att börja rycka i trådar på måfå. Vi behöver ta ett helhetsgrepp tillsammans med alla aktörer och vi börjar nu bygga en plattform som ska göra det möjligt. På andra sidan kommer vi att stå med ett nytt ekosystem av digitala tjänster för godsnavet Göteborgs hamn, säger Joseph Sandwing, Head of Digital Business Transformation på Göteborgs Hamn.

Med de nya tjänsterna ska snabbare och mer högkvalitativ information ge hamnaktörerna bättre förutsättningar för flexibel planering och samverkan. Tillgängliggjord data gör att rederier och hamnar kan integreras med konsekvensen att stor miljövinning kan göras genom exempelvis just-in-time-arrival. Varuägare, tåg- och terminaloperatörer får möjligheten att följa sitt gods i realtid – något som aktörerna har uttryckt stor positivitet och ser stor potential i.